תשובות לשאלות

1   אני מאוד מעוניין/ת להשתתף במירוץ. כיצד אוכל לקבל מידע על גודל המאמץ והקושי?
2   מה הם מועדי ההזנקה?
3   האם יש מקום למצוא רצים נוספים על מנת להרכיב קבוצה?
4   האם יהיה בטוח לרוץ לאורך המסלול?
5   האם נדרש אפוד זוהר כמו שיש ברכב?
6   האם אנו מתאימים למירוץ בקבוצה של ארבעה?
7   האם ניתן לנסוע לאורך כל המסלול שבין התחנות ברכב משפחתי רגיל?
8   האם לקבוצה של ארבעה רצים מספיק רכב אחד?
9   האם מומלץ לארגן ליווי של אדם נוסף לצורך הכנת אוכל, המתנה בנקודות השונות ועוד?
11   האם מסלול הריצה יהיה סגור לכלי רכב?
12   האם יש פורום למשתתפי המירוץ?
14   האם הלינה אמורה להיות ברכבים?
15   האם ניתן ללוות בריצה?
16   האם ניתן ללוות גם באופניים?
17   האם ניתן ללוות ברכב בלילה?
20   מה ההבדל בין קבוצה תחרותית ללא תחרותית?
21   האם כדאי לרוץ בקבוצה תחרותית או לא תחרותית?
22   מהי מדיניות החלפת רצים? האם נדרש תשלום?
23   מה הן האפשרויות לחלוקת הקטעים?
24   מה קורה אם אחד הרצים נפצע?
25   איך חלוקת הקטעים תשתנה במקרה של פציעה?
26   האם ניתן לשנות מעט את חלוקת הקטעים?
27   האם קבוצה של 8 רצים תחרותית יכולה לרוץ על פי חלוקת ה 24 מקטעים?