רשימת משתתפים

שם פרטישם משפחהמקצה
ArikMonאולטרה 50
AvivIsraeliחצי מרתון
BaruchZucherחצי מרתון
Danny Tersluijsen אולטרה 50
DavidKatzחצי מרתון
DavidLeviחצי מרתון
DimaKurbatovאולטרה 50
EvgenyBerezaחצי מרתון
EyalHevroniאולטרה 100
GabiZodikאולטרה 50
GabrielGuendelmanאולטרה 100
GavinShaskolskyאולטרה 100
GROSZANDREIאולטרה 50
itamarsegevחצי מרתון
Joshua beharאולטרה 50
LiorAssoulineאולטרה 50
mj23חצי מרתון
Mordehai Pekarאולטרה 100
MosheKarasikאולטרה 100
Oren11234testאולטרה 50
ortalshnitzerחצי מרתון
RANINBARאולטרה 100
RoniBar-Davidחצי מרתון
SevaPogonetsאולטרה 50
ShaulKurshחצי מרתון
valeryosherovחצי מרתון
VovaGermanאולטרה 50
YarivAvivאולטרה 50
YehonatanBashariחצי מרתון
YURIKRYLOVחצי מרתון
ZafrirAsafאולטרה 50
אבי ויזמן אולטרה 100
אביפינטואולטרה 100
אביששוןאולטרה 100
אברהםחמוחצי מרתון
אבשלוםישורוןחצי מרתון
אהודמגלחצי מרתון
אוהד שקדשקדאולטרה 100
אולגלויטסחצי מרתון
אופיראליעזאולטרה 50
אופירהלויאולטרה 50
אוריגוראולטרה 50
אורליוקסלרחצי מרתון
אורליפרסחצי מרתון
אורןבן שמחוןחצי מרתון
אורןכהןאולטרה 50
אורן שפראולטרה 50
איתיחודדיאולטרה 100
איתמרקסאולטרה 50
איתןוייסחצי מרתון
איתןכהןחצי מרתון
אלוןקורןאולטרה 50
אליהובן חורחצי מרתון
אלכסטילקיןאולטרה 50
אמיראורליאולטרה 100
אמירגריןחצי מרתון
אסטבןבירנבאוםחצי מרתון
אסףבן עטרחצי מרתון
אפריםרויףחצי מרתון
אריאלאגרוןחצי מרתון
אריאלהבן אברהםחצי מרתון
אריקדה ווארדאולטרה 50
ביניחושןחצי מרתון
בעזגולדשטייןחצי מרתון
ג'וששדיאלאולטרה 50
גילגולדברגחצי מרתון
גילהערקיחצי מרתון
גילי פוגלאולטרה 50
גלפרידןאולטרה 50
גליויספפירחצי מרתון
גליהפישרחצי מרתון
גלעדיביןחצי מרתון
דגניתקופליקאולטרה 50
דודאליטובחצי מרתון
דודפסטיןחצי מרתון
דודיאריאליאולטרה 100
דורוןדוריחצי מרתון
דוריאברמובאולטרה 50
דניסלעיחצי מרתון
דניאלשוראולטרה 50
הדרמלמדחצי מרתון
הלנהמכניקאולטרה 50
ויאולהכרמליחצי מרתון
ורדהרושחצי מרתון
זיוחכםחצי מרתון
חןסנטרחצי מרתון
חןשיפמןחצי מרתון
טל בכראולטרה 50
טלגולןאולטרה 50
טלשיןאולטרה 100
יהונתןחזניחצי מרתון
יואברמזחצי מרתון
יואבשטייןחצי מרתון
יואבשמעוןאולטרה 50
יוניכפולרחצי מרתון
יונתןכהןחצי מרתון
יוסיבראולטרה 50
יוסיגרינסאולטרה 50
יוסישוורץאולטרה 50
יותםהר ציוןחצי מרתון
יותםרוןאולטרה 50
יעלוייסחצי מרתון
יקירקידראולטרה 50
ירוןחיימסוןאולטרה 50
ירוןשרוניאולטרה 50
ליאורשחףחצי מרתון
לימורגבעאולטרה 100
ליעוזאתגרחצי מרתון
לירןרוגבחצי מרתון
מוטיאלקלעיחצי מרתון
מוטיזוננפלדחצי מרתון
מוטיסגלאולטרה 50
מיכאלסג"לאולטרה 50
מיכאלפולטבסקיחצי מרתון
מיכהבלכמןחצי מרתון
מיקיצרליןחצי מרתון
מנורשפריץחצי מרתון
נירטוחןאולטרה 100
נפתלי המראולטרה 50
נתנאללוינסוןחצי מרתון
סהרזיוחצי מרתון
סיווןברשףאולטרה 50
עדיליבוביץחצי מרתון
עודדאלוןאולטרה 50
עמיחישרביטחצי מרתון
ערןמנדלאולטרה 50
עתידיקרניחצי מרתון
פאבלגבקוחצי מרתון
פנינהצדיקריואולטרה 50
צחישטייןאולטרה 100
קאסםעאלםאולטרה 50
קורןעופרחצי מרתון
רבקהתירםחצי מרתון
רונןזיסמןאולטרה 50
רועיטלחצי מרתון
רכאדפלאחאולטרה 100
רםלויאולטרה 50
שאוליסלעחצי מרתון
שיאלבלינגאולטרה 50
שיריהמאיריאולטרה 100
שלמההמראולטרה 50
שמוליקפנחסחצי מרתון
שפירבליצקיאולטרה 50
שרוןמתתיהוחצי מרתון