רשימת משתתפים

שם פרטישם משפחהמקצה
GabrielGuendelmanאולטרה 100
Joshua beharאולטרה 50
Oren11234testאולטרה 50
אפריםרויףחצי מרתון
יקירקידראולטרה 50
לימורגבעאולטרה 100
מוטיזוננפלדחצי מרתון
נירטוחןאולטרה 100