רשימת משתתפים

שם פרטישם משפחהמקצה
Pavel zats אולטרה 50
 אוהדבנאקוטחצי מרתון
AdamBlockחצי מרתון
AdiZamirחצי מרתון
aleorenחצי מרתון
AlexanderDodiakov אולטרה 50
AlexanderFokאולטרה 50
AlicePolacsi חצי מרתון
amilaviאולטרה 50
AmitGoldחצי מרתון
arielhemmendingerחצי מרתון
ArielRozenfeldאולטרה 100
arielyudelevichאולטרה 100
ArikMonאולטרה 50
AsafCohenאולטרה 50
AssafCohenחצי מרתון
AviLibermanאולטרה 50
BayanOsamaחצי מרתון
chayamoykopfחצי מרתון
ClementZhuo Jinchengחצי מרתון
DanPelegאולטרה 100
DanielCohenחצי מרתון
danyelleneumanחצי מרתון
DavidGutmanחצי מרתון
David Levyאולטרה 100
David דודZenou זנואולטרה 100
DimaKurbatovאולטרה 50
EhudPlaksinאולטרה 50
EladRomחצי מרתון
ElenaKosovאולטרה 100
erankristalאולטרה 50
EricaPerezחצי מרתון
eyalmutzaryחצי מרתון
EyalYarivאולטרה 100
GabrielGuendelmanאולטרה 50
GalinaRozinאולטרה 100
GalitBen ezraחצי מרתון
GilMosheחצי מרתון
GILRAVIVחצי מרתון
Guyrazחצי מרתון
Hcohenחצי מרתון
HanochRavivאולטרה 50
HindyGinsbergחצי מרתון
iairfryszerחצי מרתון
IlanaRazחצי מרתון
IlyaKhivrichחצי מרתון
itamarsegevחצי מרתון
ItzikShteinmetzאולטרה 50
JenniferZelcerאולטרה 50
Joshua beharאולטרה 50
KostyaVarakinאולטרה 50
LeatLifshitzחצי מרתון
LeonidKan אולטרה 50
LEORBAR-DORחצי מרתון
LimorBegonאולטרה 50
limorsegalחצי מרתון
MaayanGoosalker Kosovskyאולטרה 100
maayanwislizkyחצי מרתון
ManarHassounאולטרה 50
MannyYohayאולטרה 50
MatyZingerאולטרה 100
MaxParamonovחצי מרתון
MennyShermanחצי מרתון
MichalCaspiאולטרה 50
Michalmendelחצי מרתון
mj23חצי מרתון
MorEvenחצי מרתון
Mordehai Pekarאולטרה 100
NLחצי מרתון
NimrodGanחצי מרתון
NirManorאולטרה 50
nissimBouzagloחצי מרתון
OfirSchusterחצי מרתון
OrenProterחצי מרתון
OritPinhasovחצי מרתון
polinagorelikחצי מרתון
PolinaPesetskyאולטרה 100
RAHAMIMCOHENאולטרה 50
RANINBARאולטרה 100
ReuvenIshaiאולטרה 50
RevitalGoldbergחצי מרתון
RobertZitsermanאולטרה 50
RomanToomarinsonחצי מרתון
RoniBar-Davidחצי מרתון
SagiArgamanחצי מרתון
salehbarhumחצי מרתון
SevaPogonetsאולטרה 50
shaharshelefאולטרה 100
shalomnakdimonחצי מרתון
ShaniLoewenthalחצי מרתון
shaytaubesחצי מרתון
ShimiSchneidermanחצי מרתון
ShukiRockחצי מרתון
ShyHaimovskyחצי מרתון
SigalSoferאולטרה 100
StasKhalepskiאולטרה 100
SueRosenfeldחצי מרתון
TalShaharחצי מרתון
TomerEigerאולטרה 50
Tsachi Hassidאולטרה 50
TsachiIronאולטרה 50
UdiKeidarאולטרה 50
UriyaOrrאולטרה 50
YanivShenkarאולטרה 100
YinonAshkenazyאולטרה 50
yoavamirאולטרה 50
YogevYadinחצי מרתון
YosiYosefחצי מרתון
yuriratnerאולטרה 100
ZmiraOrenחצי מרתון
ZoharIsraelyחצי מרתון
zoharstrullאולטרה 50
אבי אלטרסחצי מרתון
אביבן עזראחצי מרתון
אבילנדאוחצי מרתון
אביפורמנסקיחצי מרתון
אביפינטואולטרה 50
אביצרפתיאולטרה 50
אבירוזנטלחצי מרתון
אבישחרחצי מרתון
אביבבר-אוראולטרה 50
אביבקוליןאולטרה 50
אבידוב ליברמןליברמןחצי מרתון
אבידןשטאלחצי מרתון
אביעדשניחצי מרתון
אבירם שליטאולטרה 50
אבירן קדושאולטרה 50
אבישירוטפוסחצי מרתון
אביתרגדוןאולטרה 50
אבנרבן-צביחצי מרתון
אבנרפנחסאולטרה 50
אברהםחמוחצי מרתון
אדוהדניאליחצי מרתון
אדיסורדאחצי מרתון
אהודשונריחצי מרתון
אהרוןאורןחצי מרתון
אודי אפרון חצי מרתון
אודיכהןחצי מרתון
אולגהקולודייחצי מרתון
אופיריהבחצי מרתון
אופירלויחצי מרתון
אוריארבלאולטרה 50
אוריביגמןחצי מרתון
אוריברישחצי מרתון
אוריגולדאולטרה 100
אורישורחצי מרתון
אוריאלבלדבחצי מרתון
אוריאןשליטאולטרה 50
אורליאלמגור לוטן חצי מרתון
אורליזיניחצי מרתון
אורלי מור-אלחצי מרתון
אורליפרסחצי מרתון
אורןבוסקילהחצי מרתון
אורןגלברגחצי מרתון
אורןימפלאולטרה 100
אורןצדקיהואולטרה 100
אורן שפרחצי מרתון
אחי גלחצי מרתון
איילגוליברודהחצי מרתון
איילוענונואולטרה 50
אייל ורטהיימרחצי מרתון
‫איילזמיר‬‎אולטרה 50
איילכהן-פורחצי מרתון
איילפרופטהאולטרה 50
‫איילשגב‬‎אולטרה 50
איילתמירחצי מרתון
איילתשרםאולטרה 50
אילאברמוביץחצי מרתון
אילאל בחרחצי מרתון
אילזהרחצי מרתון
אילוןאגמוןחצי מרתון
אילןדניאלחצי מרתון
אילןעזראאולטרה 50
אילנהירקוניחצי מרתון
אילתזרנסטחצי מרתון
איציקאזראןאולטרה 50
איציקאלפיחצי מרתון
איציקאנגלחצי מרתון
איציקארבספלדחצי מרתון
איציקבן אדיבהחצי מרתון
איציקבן יעישחצי מרתון
איציקכהן סקליחצי מרתון
איציקלויחצי מרתון
איריסגרנות גלזרחצי מרתון
איריסמנדלוביץחצי מרתון
איריסנאורחצי מרתון
איריתגרינברג קושניראולטרה 100
איתיחודדיאולטרה 100
איתיכהןאולטרה 100
איתיסלוראולטרה 50
איתמרלטניקאולטרה 50
איתןכהןחצי מרתון
אלדדכהן צדקחצי מרתון
אלדרפרדוחצי מרתון
אלדרקצביץחצי מרתון
אלוןבנימיניחצי מרתון
אלוןטפליצקיחצי מרתון
אלוןיעקבחצי מרתון
אלוןלוריאחצי מרתון
אלוןרזחצי מרתון
אליגולדשמידטחצי מרתון
אליונדלחצי מרתון
אליכהנאחצי מרתון
אלימוסקוביץחצי מרתון
אלימינסטרחצי מרתון
אלינסיםחצי מרתון
אלישרידחצי מרתון
אליאבלויחצי מרתון
אליהרוזןחצי מרתון
אליחיגוטמןאולטרה 50
אלכסברףאולטרה 50
אלכסוסילבסקיאולטרה 50
אלכסחפץ חצי מרתון
אלכסנדרמטבייבחצי מרתון
אלעדגילחצי מרתון
אמירביטוןחצי מרתון
אמירוייסחצי מרתון
אמירעטאונהחצי מרתון
אמירפרידמןחצי מרתון
אמיררוזןחצי מרתון
אמירשהרבניחצי מרתון
אמנוןפולישוקחצי מרתון
אנהרומננקוחצי מרתון
אסאאורבךחצי מרתון
אסףאורןחצי מרתון
אסףאזובחצי מרתון
אסףבן חמוחצי מרתון
אסףבן עטרחצי מרתון
אסףדנגוראולטרה 50
אסףהומינרחצי מרתון
אסףכץחצי מרתון
אסףלבאולטרה 100
אפירוזנראולטרה 50
אפריםאורןחצי מרתון
אפרים בן משהאולטרה 100
אפרים וייסחצי מרתון
ארבלבכרחצי מרתון
ארזבן-ארויהאולטרה 50
ארזמוגלחצי מרתון
אריהגורןאולטרה 50
אריהויסמןחצי מרתון
אריקבני משהאולטרה 100
אריקפלהיימרחצי מרתון
אריקרוזנטלחצי מרתון
ארתורגספריאןחצי מרתון
אשר אסיאמויאלחצי מרתון
אתיהרשקוביץחצי מרתון
בועזבש מרץ'חצי מרתון
בועזכץאולטרה 100
בוריספיאטיגורסקיחצי מרתון
בוריסצרנובחצי מרתון
בטינה גלסמן עבריחצי מרתון
ביניחושןחצי מרתון
בלהסיבוניחצי מרתון
בלההכהנאחצי מרתון
בן ציוןקצבחצי מרתון
בניחכיםחצי מרתון
בניחפץחצי מרתון
בנימיןויזלחצי מרתון
בנימיןחן הלויחצי מרתון
ברוךאורנשטייןחצי מרתון
ברוךבונפילחצי מרתון
ברקרשףחצי מרתון
בשמתעדיקהחצי מרתון
גווןקנינגאולטרה 100
גולןקלימיחצי מרתון
גיאאהרנסוןאולטרה 50
גיאחג'ג'חצי מרתון
גיאקופליק-מילרחצי מרתון
גילגרשפלדחצי מרתון
גיל חריףחצי מרתון
גילעמרםחצי מרתון
גילהערקיחצי מרתון
גלבר יוסףחצי מרתון
גלחורבאולטרה 50
גלמנחםחצי מרתון
גלספירחצי מרתון
גלפפקיןאולטרה 100
גלקורןחצי מרתון
גלשוהםאולטרה 50
גליתלוי פרהומהחצי מרתון
גליתמולדחצי מרתון
גלעדיביןחצי מרתון
גלעדפולקחצי מרתון
ג'ףנירחצי מרתון
ג'קי סווידי חצי מרתון
דבבוכולטראולטרה 50
דב ד"רבירןחצי מרתון
דבורה רוקיןחצי מרתון
דגניתכהן חצי מרתון
דודדןאולטרה 100
דודוידלאולטרה 50
דודידידאולטרה 50
דודכץאולטרה 50
דודלויזוןחצי מרתון
דוד עטיהחצי מרתון
דודפסטיןחצי מרתון
דודצביאלאולטרה 50
דודו דגן חצי מרתון
דודידרעיחצי מרתון
דודיקנטרוביץחצי מרתון
דורוןאגמוןחצי מרתון
דורוןדוריחצי מרתון
דורוןויזלאולטרה 50
דוריטייבלוםחצי מרתון
דותןדרוקאולטרה 50
דיאנהפוגולייבסקיחצי מרתון
דימהגליןאולטרה 50
דימהפולצנינובחצי מרתון
דימוןמרצ'נטאולטרה 50
דליההרץחצי מרתון
דמיטריפוטפייבחצי מרתון
דמיטרירובינשטייןחצי מרתון
דןבוקישחצי מרתון
דןברקחצי מרתון
דןפילץאולטרה 50
דנהתמריחצי מרתון
דניבלטוךחצי מרתון
דניגוטמןאולטרה 50
דניפרוידחצי מרתון
דנירפאליחצי מרתון
דנירפופורטחצי מרתון
דנישחורחצי מרתון
דניאלאלוסחצי מרתון
דניאלמורגנשטרןחצי מרתון
דניאלשוראולטרה 50
דניאלהנועםחצי מרתון
דרורלניאדוחצי מרתון
דרורעמיתחצי מרתון
דרורשמשחצי מרתון
הדסקלנר-גולניחצי מרתון
הילהצחיחצי מרתון
הילהרוטחצי מרתון
הילהרםחצי מרתון
הללמויקופףחצי מרתון
הראלגרוסמןאולטרה 50
ולדיפלטניקובחצי מרתון
ולדימירבר לוקיאנובחצי מרתון
ורדתורג'מןחצי מרתון
ורהגריגורייבחצי מרתון
זאבבנימינוביץחצי מרתון
זהבהסלמוןחצי מרתון
חגיניסנבויםחצי מרתון
חגיתניראולטרה 50
חובבשושןחצי מרתון
חזיאברסאולטרה 50
חייםנייהוזחצי מרתון
חייםקרביץחצי מרתון
חייםשריקיאולטרה 100
חןסנטרחצי מרתון
חןפרץחצי מרתון
חנןאדריאולטרה 50
חנןטננבאוםאולטרה 50
חננאל שקלארחצי מרתון
טל בכראולטרה 50
טלמידלרחצי מרתון
טלפרנקל רוטנברגחצי מרתון
טלשחרחצי מרתון
טליבוסתנאיאולטרה 50
טליהמרקוזהחצי מרתון
יאירגולדפרבחצי מרתון
יאירפיקסלרחצי מרתון
יאיררצשטראולטרה 50
יאירשניחצי מרתון
יאיר שניר חצי מרתון
יאןבלמןאולטרה 100
יהודיתנודלחצי מרתון
יהונתן בן ענתאולטרה 50
יהונתןגרינפלדחצי מרתון
יהונתןמאירחצי מרתון
יהורםחנוכיחצי מרתון
יהלמקוריחצי מרתון
יואבערמוניחצי מרתון
יואבשמעוןאולטרה 50
יואבשרפיאולטרה 100
יובלטימקובסקיחצי מרתון
יובלכספיחצי מרתון
יוחנןסטנפילדאולטרה 50
יוליאןסלעאולטרה 50
יונהוינבויםחצי מרתון
יוניאלהחצי מרתון
יונתןאסףחצי מרתון
יוסיבראולטרה 100
יוסיגרוסמןאולטרה 50
יוסימגוראולטרה 50
יוסימקייסחצי מרתון
יוסףמרקוביץחצי מרתון
יוריקרילובחצי מרתון
יורםולדאולטרה 50
יורםכהןחצי מרתון
יורםעתיראולטרה 50
ינאירוטברטחצי מרתון
ינוןדקלחצי מרתון
יניב אהרוןחצי מרתון
יניבכהן אולטרה 50
יניבמוראולטרה 100
יניבשניברגחצי מרתון
יסמיןזקחצי מרתון
יעלאסקוחידוחצי מרתון
יעל אשכנזי חצי מרתון
יעלברזיליחצי מרתון
יעללוי שרגאחצי מרתון
יעלרוד סליטןאולטרה 50
יעלשחל זימרהחצי מרתון
יעקבסחיןחצי מרתון
יערההלויחצי מרתון
יפעתאלפיחצי מרתון
יפעתגמפלאולטרה 50
יפתחיפהחצי מרתון
יצחקראשיחצי מרתון
ירוןישמח משהחצי מרתון
ירוןכהןחצי מרתון
ירוןשרוניאולטרה 50
יריבאורון אולטרה 50
יריבאשכנזיחצי מרתון
יריבנירחצי מרתון
ישראלפרידמןחצי מרתון
ישראלשגיבחצי מרתון
כפירסייגחצי מרתון
כפיר סימן טוב אולטרה 50
כפירפלדמןחצי מרתון
כרמיתגנישחצי מרתון
לאהבוגוסלבסקיחצי מרתון
ליאהסופינוחצי מרתון
ליאוראלגאיאולטרה 50
ליאוריאירחצי מרתון
ליאתשוייצרחצי מרתון
ליהיפלדמןאולטרה 50
לימורארמהחצי מרתון
לימורליטמןחצי מרתון
לינוילוריאחצי מרתון
לירזהרשקוחצי מרתון
לירןחוג׳אחצי מרתון
מאורשלמהחצי מרתון
מאירטיביחצי מרתון
מוטיהדראולטרה 50
מוטיוטוריחצי מרתון
מוטיזוננפלדחצי מרתון
מוטיפרידמןחצי מרתון
מורן מישל אולטרה 50
מורןעמרחצי מרתון
מיכאלגינזבורגאולטרה 50
מיכהבלכמןחצי מרתון
מיכיוייסחצי מרתון
מיכלאופרברחצי מרתון
מיכלאניקסטר טורגןאולטרה 50
מיכל וינשטוקאולטרה 50
מיכל זכאיחצי מרתון
מיקיצרליןחצי מרתון
מיריתרזנאויחצי מרתון
מנחםסגלחצי מרתון
מנחםספראיאולטרה 50
מנשהוילציגאולטרה 50
מעיין סווידיחצי מרתון
מעיןטרפר וכטלחצי מרתון
מקסים מאירסנדלרחצי מרתון
מרבאורןחצי מרתון
מריובלומנקרנץחצי מרתון
משולםהוויטחצי מרתון
מתןדותןחצי מרתון
נאוהבן משהחצי מרתון
נאוהשרמןאולטרה 50
נדבברקתחצי מרתון
נדבוקסחצי מרתון
נדבחייםחצי מרתון
נדבפוליצרחצי מרתון
נדבשחוריאולטרה 100
נועהברנטחצי מרתון
נועםארבספלדחצי מרתון
נועםגרינפלדחצי מרתון
נועםהירשברגחצי מרתון
נועםכהןחצי מרתון
נחום בן משהחצי מרתון
ניבארזחצי מרתון
נילישטייןחצי מרתון
ניסןדאיחצי מרתון
ניצןהינדיחצי מרתון
נירמוראולטרה 100
נירפנחסובחצי מרתון
נירצהריחצי מרתון
נירקדםחצי מרתון
נסיםזיוחצי מרתון
נעומישרייבמןחצי מרתון
נעםבורשטיןאולטרה 100
נעםמחצי מרתון
נעמהינאי מאוראולטרה 50
נעמהפרייליךאולטרה 50
נעמיברוידהחצי מרתון
נעמיבשאריחצי מרתון
נפתלי המראולטרה 50
נפתלימוסחצי מרתון
נפתלישצ'רנסקיחצי מרתון
נרימלכהחצי מרתון
נריהקורץחצי מרתון
נתיבן חמואולטרה 50
נתי מזרחיחצי מרתון
נתיב שלוםהמנדינגרחצי מרתון
נתןוינברגרחצי מרתון
נתנאלמאירחצי מרתון
נתנאלפופראולטרה 50
סבהפלדמןחצי מרתון
סבטלנהקולודייחצי מרתון
סיבילסירקיסחצי מרתון
סיגלאוחיוןחצי מרתון
סיגלקפלן כהןחצי מרתון
סיוןוייסחצי מרתון
ספיבכרחצי מרתון
עדידישיחצי מרתון
עדיפיסטרובאולטרה 50
עדןגולדמןחצי מרתון
עובדיחזקאלחצי מרתון
עובדלויחצי מרתון
עודדגילדורחצי מרתון
עומרלוריאולטרה 50
עומרנוריחצי מרתון
עומר שליטחצי מרתון
עופרבראולטרה 50
עופרכרמלחצי מרתון
עופררונןאולטרה 50
עופרימילרחצי מרתון
עידושליטחצי מרתון
עידיתחסיןחצי מרתון
עידןריצ'קראולטרה 50
עינבבן אדיבהחצי מרתון
עמישטרקחצי מרתון
עמירטורץחצי מרתון
עמיתגולדהכטחצי מרתון
עמיתדוברחצי מרתון
ענבלשרוןחצי מרתון
ענרארוסיחצי מרתון
ענתבנבנישתיחצי מרתון
עפרסלעאולטרה 50
עפריגלחצי מרתון
ערןווקסמןאולטרה 50
ערןפזאולטרה 50
ערןקוצ׳וקחצי מרתון
פאדיעראידהאולטרה 50
פזאקשטיןחצי מרתון
פטריק לזמיחצי מרתון
פטריקפרטושחצי מרתון
פנינהצדיקריואולטרה 50
פרץ גולדבלטחצי מרתון
צביהאהרוןחצי מרתון
צביקהפיזיקחצי מרתון
צוראבניתחצי מרתון
צורמשעלחצי מרתון
צורתובלחצי מרתון
צחישטייןאולטרה 50
ציון צולפהחצי מרתון
צפרירמטיאסאולטרה 50
קוביכהןחצי מרתון
קורןעופרחצי מרתון
קרלוססטיינגרדחצי מרתון
קרןגופמןחצי מרתון
קרן יעקובסוןאולטרה 50
קרןעטיהחצי מרתון
ראובןמילמןאולטרה 100
רויטלאזולאיחצי מרתון
רוןרוטנברגחצי מרתון
רוניאלתראולטרה 50
רוניאשואלאולטרה 50
רוניסגלחצי מרתון
רוניקדושחצי מרתון
רונירפופורטחצי מרתון
רוניתאלעדחצי מרתון
רוניתאפשטיןחצי מרתון
רונןהרשקוביץחצי מרתון
רונן שלזינגראולטרה 50
רועיוסטרייךחצי מרתון
רועיזינגרחצי מרתון
רועיטלחצי מרתון
רועישטינמץחצי מרתון
רותאליהוחצי מרתון
רותםכהןחצי מרתון
רותםמרילחצי מרתון
רותםשטרןחצי מרתון
רותםשפיראחצי מרתון
רחלנסבךחצי מרתון
רחליגרינברגחצי מרתון
רליקטריבס חצי מרתון
רםשרוןחצי מרתון
רמיזלינגראולטרה 50
רןבראולטרה 100
רןזיכלחצי מרתון
רןעוזחצי מרתון
רןצוקרםחצי מרתון
רפאלגרטיאולטרה 100
רפאלצימבלחצי מרתון
רפאלקוינטחצי מרתון
רפיאדמוניחצי מרתון
שגיאנירחצי מרתון
שגיאקורץחצי מרתון
שולמיתלוונטלחצי מרתון
שושנהאטואןחצי מרתון
שחראלושאולטרה 100
שחרהללחצי מרתון
שחרממןאולטרה 50
שחרשרירחצי מרתון
שיאסיהחצי מרתון
שיביטוןחצי מרתון
שי גלטאולטרה 50
שיויסמןחצי מרתון
שיצורחצי מרתון
שי קטנה כהןחצי מרתון
שירקרןחצי מרתון
שירהמאק ריזמוביץאולטרה 50
שירןשמשיאולטרה 50
שלוםדדוןחצי מרתון
שלומיטוביאקאולטרה 100
שלומישניאולטרה 50
שלמההמראולטרה 50
שמואל אברמוביץחצי מרתון
שמואלסלטיחצי מרתון
שמחהוכטלחצי מרתון
שניאלכסנדר וכטלחצי מרתון
שפירבליצקיחצי מרתון
שריתגולרחצי מרתון
שריתהירשברגחצי מרתון
תוםעופרחצי מרתון
תומרדחצי מרתון
תומרסבאגחצי מרתון
תמאסגןאייליןחצי מרתון
תמיאשלחצי מרתון
תמירטפראולטרה 50
תמירלרמןאולטרה 50
תמרפלרחצי מרתון