רשימת משתתפים

שם פרטישם משפחהמקצה
DimaKurbatovאולטרה 50
GabrielGuendelmanאולטרה 100
Joshua beharאולטרה 50
Oren11234testאולטרה 50
ortalshnitzerחצי מרתון
ShaulKurshחצי מרתון
YURIKRYLOVחצי מרתון
אמיררוזןחצי מרתון
אפריםרויףחצי מרתון
גילגולדברגחצי מרתון
גלספירחצי מרתון
גלפרידןאולטרה 50
יקירקידראולטרה 50
ירוןשרוניאולטרה 50
לימורגבעאולטרה 100
מוטיזוננפלדחצי מרתון
נירטוחןאולטרה 100
רועיטלחצי מרתון
רכאדפלאחאולטרה 100
שרוןמתתיהוחצי מרתון