רשימת משתתפים

שם פרטישם משפחהמקצה
AdamBlockחצי מרתון
AdiZamirחצי מרתון
aleorenחצי מרתון
AlicePolacsi חצי מרתון
amilaviאולטרה 50
ArielRozenfeldאולטרה 100
arielyudelevichאולטרה 100
AsafCohenאולטרה 50
AviCohenאולטרה 50
AviLibermanאולטרה 50
chayamoykopfחצי מרתון
DanPelegאולטרה 100
DanielCohenחצי מרתון
danyelleneumanחצי מרתון
DavidGutmanחצי מרתון
David Levyאולטרה 100
DavidZenouאולטרה 100
DimaKurbatovאולטרה 50
EhudPlaksinאולטרה 50
EladHalevyחצי מרתון
EladRomחצי מרתון
ElenaKosovאולטרה 100
EliranBenistiאולטרה 100
erankristalאולטרה 50
EricaPerezחצי מרתון
eyalmutzaryחצי מרתון
EyalYarivאולטרה 100
GalinaRozinאולטרה 100
GalitBen ezraחצי מרתון
Guyrazחצי מרתון
Hanancohenחצי מרתון
IlanaRazחצי מרתון
itamarsegevחצי מרתון
ItzikShteinmetzאולטרה 50
JenniferZelcerאולטרה 50
Joshua beharאולטרה 50
LeatLifshitzחצי מרתון
LeonidKan אולטרה 50
LEORBAR-DORחצי מרתון
MaayanGoosalker Kosovskyאולטרה 100
ManarHassounאולטרה 50
MannyYohayאולטרה 50
MatyZingerאולטרה 100
MaxParamonovחצי מרתון
MennyShermanחצי מרתון
MichalCaspiאולטרה 50
Michalmendelחצי מרתון
mj23חצי מרתון
MorEvenחצי מרתון
NLחצי מרתון
NimrodGanחצי מרתון
nissimBouzagloחצי מרתון
OfirSchusterחצי מרתון
OrenProterחצי מרתון
polinagorelikחצי מרתון
RAHAMIMCOHENאולטרה 50
RANINBARאולטרה 100
RevitalGoldbergחצי מרתון
RomanToomarinsonחצי מרתון
RoniBar-Davidחצי מרתון
SagiArgamanחצי מרתון
salehbarhumחצי מרתון
SevaPogonetsאולטרה 50
shaharshelefאולטרה 100
shalomnakdimonחצי מרתון
shaytaubesחצי מרתון
ShimiSchneidermanחצי מרתון
ShukiRockחצי מרתון
ShyHaimovskyחצי מרתון
SigalSoferאולטרה 100
StasKhalepskiאולטרה 100
TalNatafאולטרה 100
TsachiIronאולטרה 50
UdiKeidarאולטרה 50
YanivShenkarאולטרה 100
YinonAshkenazyאולטרה 50
YogevYadinחצי מרתון
YosiYosefחצי מרתון
yuriratnerאולטרה 100
ZafrirAsafאולטרה 50
ZmiraOrenחצי מרתון
אבי אלטרסחצי מרתון
אביבן עזראחצי מרתון
אבילנדאוחצי מרתון
אביפורמנסקיחצי מרתון
אבירוזנטלחצי מרתון
אבישחרחצי מרתון
אביבבר-אוראולטרה 50
אביבקוליןאולטרה 50
אבידןשטאלחצי מרתון
אביעדשניחצי מרתון
אבירם שליטאולטרה 50
אבירן קדושאולטרה 50
אבישירוטפוסחצי מרתון
אבנרפנחסאולטרה 50
אברהםחמוחצי מרתון
אדוהדניאליחצי מרתון
אדיסורדאחצי מרתון
‫אהדברקת‬‎אולטרה 50
אהודשונריחצי מרתון
אולגהקולודייחצי מרתון
אופיריהבחצי מרתון
אוריברישחצי מרתון
אוריגילבועחצי מרתון
אוריזיוחצי מרתון
אורישורחצי מרתון
אוריאןשליטאולטרה 50
אורליאלמגור לוטן חצי מרתון
אורליזיניחצי מרתון
אורליפרסחצי מרתון
אורןגלברגחצי מרתון
אורןצדקיהואולטרה 100
אורן שפרחצי מרתון
אושריתלוי קמחיחצי מרתון
אחי גלחצי מרתון
איילוענונואולטרה 50
אייל ורטהיימרחצי מרתון
‫איילזמיר‬‎אולטרה 50
איילמושיחצי מרתון
איילפרופטהאולטרה 50
איילתמירחצי מרתון
איילתשרםאולטרה 50
אילאברמוביץחצי מרתון
אילאל בחרחצי מרתון
אילוןאגמוןחצי מרתון
אילןדניאלחצי מרתון
אילןעזראאולטרה 50
אילנהירקוניחצי מרתון
אימןחגלהאולטרה 50
איציקאנגלחצי מרתון
איציקבן אדיבהחצי מרתון
איציקכהן סקליחצי מרתון
איציקלויחצי מרתון
איריסגרנות גלזרחצי מרתון
איריסמנדלוביץחצי מרתון
איריתגרינברג קושניראולטרה 100
איתיחודדיאולטרה 50
איתיכהןאולטרה 100
איתיסלוראולטרה 50
איתמרלטניקאולטרה 50
איתמרשויקיחצי מרתון
איתןוייסחצי מרתון
איתןכהןחצי מרתון
אלדדכהן צדקחצי מרתון
אלדרקצביץחצי מרתון
אלוןטפליצקיחצי מרתון
אלוןיעקבחצי מרתון
אלוןלוריאחצי מרתון
אליכהנאחצי מרתון
אלימוסקוביץחצי מרתון
אלימינסטרחצי מרתון
אלינסיםחצי מרתון
אלישרידחצי מרתון
אליאבלויחצי מרתון
אליחיגוטמןאולטרה 50
אלכסברףאולטרה 50
אלכסוסילבסקיאולטרה 50
אמנוןפולישוקחצי מרתון
אסףאזובחצי מרתון
אסףבן חמוחצי מרתון
אסףבן עטרחצי מרתון
אסףדנגוראולטרה 50
אסףהומינרחצי מרתון
אסףכץחצי מרתון
אסףלבאולטרה 100
אסףשץחצי מרתון
אפירוזנראולטרה 50
אפרים בן משהאולטרה 100
אפרים וייסחצי מרתון
ארבלבכרחצי מרתון
ארזבן-ארויהאולטרה 50
ארזמוגלחצי מרתון
אריהויסמןחצי מרתון
אריקבני משהאולטרה 100
אריקרוזנטלחצי מרתון
ארנוןקורץחצי מרתון
ארתורגספריאןחצי מרתון
אשר אסיאמויאלחצי מרתון
אתיהרשקוביץחצי מרתון
בועזבש מרץ'חצי מרתון
בועזכץאולטרה 100
בוריספיאטיגורסקיחצי מרתון
בוריסצרנובחצי מרתון
ביניחושןחצי מרתון
בלהסיבוניחצי מרתון
בלההכהנאחצי מרתון
בניחכיםחצי מרתון
בניחפץחצי מרתון
בנימיןויזלחצי מרתון
בנימיןחן הלויחצי מרתון
ברוךאורנשטייןחצי מרתון
ברוךבונפילחצי מרתון
ברקרשףחצי מרתון
בשמתעדיקהחצי מרתון
גבישלמהחצי מרתון
גבריאלגנדלמןאולטרה 50
גיאאהרנסוןאולטרה 50
גיאחג'ג'חצי מרתון
גיאקופליק-מילרחצי מרתון
גילגרשפלדחצי מרתון
גיל חריףחצי מרתון
גילעמרםחצי מרתון
גילהערקיחצי מרתון
גלבר יוסףחצי מרתון
גלחורבאולטרה 50
גלספירחצי מרתון
גלפפקיןאולטרה 100
גלקורןחצי מרתון
גלשוהםאולטרה 50
גלעדיביןחצי מרתון
ג'ףנירחצי מרתון
ג'קי סווידי חצי מרתון
דבבוכולטראולטרה 50
דגניתכהן חצי מרתון
דודדןאולטרה 100
דודוידלאולטרה 50
דודידידאולטרה 50
דודכץאולטרה 50
דודלויאלאולטרה 50
דודלויזוןחצי מרתון
דוד עטיהחצי מרתון
דודפסטיןחצי מרתון
דודצביאלאולטרה 50
דודיקנטרוביץחצי מרתון
דורוןאגמוןחצי מרתון
דורוןהרמןאולטרה 50
דורוןויזלאולטרה 50
דורוןסיניחצי מרתון
דוריטייבלוםחצי מרתון
דותןדרוקאולטרה 50
דימהפולצנינובחצי מרתון
דימוןמרצ'נטאולטרה 50
דליההרץחצי מרתון
דמיטריפוטפייבחצי מרתון
דמיטרירובינשטייןחצי מרתון
דןבוקישאולטרה 50
דןברקחצי מרתון
דןפילץאולטרה 50
דנהתמריחצי מרתון
דניבלטוךחצי מרתון
דניגוטמןאולטרה 50
דנירפאליחצי מרתון
דנירפופורטחצי מרתון
דנישחורחצי מרתון
דניאל בלאולטרה 100
דניאלשוראולטרה 50
דניאלהנועםחצי מרתון
דרורלניאדוחצי מרתון
דרורעמיתחצי מרתון
דרורפלחאולטרה 50
דרורשמשחצי מרתון
הדסקלנר-גולניחצי מרתון
הילהצחיחצי מרתון
הילהרוטחצי מרתון
הילהרםחצי מרתון
הללמויקופףחצי מרתון
ולדימירבר לוקיאנובחצי מרתון
ורדתורג'מןחצי מרתון
זאבבנימינוביץחצי מרתון
זהבהסלמוןחצי מרתון
זוהרהל - פריאולטרה 50
חגיניסנבויםחצי מרתון
חגיתניראולטרה 50
חובבשושןחצי מרתון
חזיאברסאולטרה 50
חייםנייהוזחצי מרתון
חייםקרביץחצי מרתון
חןפרץחצי מרתון
טלאשרחצי מרתון
טל בכראולטרה 50
טלפרנקל רוטנברגחצי מרתון
טלשחרחצי מרתון
טליבוסתנאיאולטרה 50
טליהמרקוזהחצי מרתון
יאירשניחצי מרתון
יאיר שניר חצי מרתון
יאןבלמןאולטרה 100
יהודיתנודלחצי מרתון
יהונתן בן ענתאולטרה 50
יהונתןגרינפלדחצי מרתון
יהונתןמאירחצי מרתון
יהורםחנוכיחצי מרתון
יואבערמוניחצי מרתון
יואבשטייןחצי מרתון
יואבשמעוןאולטרה 50
יואבשרפיאולטרה 100
יובלטימקובסקיחצי מרתון
יובלסופראולטרה 50
יוליאןסלעאולטרה 50
יונתןאסףחצי מרתון
יונתןשלוחצי מרתון
יוסיבראולטרה 100
יוסיגרוסמןאולטרה 50
יוסימגוראולטרה 50
יוסףמרקוביץחצי מרתון
יוריקרילובחצי מרתון
יורםכהןחצי מרתון
יורםעתיראולטרה 50
ינוןדקלחצי מרתון
יניב אהרוןחצי מרתון
יניבכהן אולטרה 50
יניבמוראולטרה 100
יניבשניברגחצי מרתון
יסמיןזקחצי מרתון
יעדביטנרחצי מרתון
יעל אשכנזי חצי מרתון
יעלברזיליחצי מרתון
יעללוי שרגאחצי מרתון
יעלמימוןחצי מרתון
יעלרוד סליטןאולטרה 50
יעקבסחיןחצי מרתון
יערההלויחצי מרתון
יפעתגמפלאולטרה 50
יפעתינוקאחצי מרתון
יפתחיפהחצי מרתון
יצחקראשיחצי מרתון
ירוןישמח משהחצי מרתון
ירוןכהןחצי מרתון
ירוןשרוניאולטרה 50
יריבאורון אולטרה 50
יריבנירחצי מרתון
ישראלפרידמןחצי מרתון
כרמישילואןחצי מרתון
ליאהסופינוחצי מרתון
ליאוראלגאיאולטרה 50
ליאוריאירחצי מרתון
לימורארמהחצי מרתון
לימורליטמןחצי מרתון
לינוילוריאחצי מרתון
מאורשלמהחצי מרתון
מוטיהדראולטרה 50
מוטיוטוריחצי מרתון
מוטיזוננפלדחצי מרתון
מוטיפרידמןחצי מרתון
מומיאביטלחצי מרתון
מורןעמרחצי מרתון
מיכהבלכמןחצי מרתון
מיכיוייסחצי מרתון
מיכלאופרברחצי מרתון
מיכל וינשטוקאולטרה 50
מיכל זכאיחצי מרתון
מיקיצרליןחצי מרתון
מיריתרזנאויחצי מרתון
מנחםסגלחצי מרתון
מעיין סווידיחצי מרתון
מקסים מאירסנדלרחצי מרתון
מרבאורןחצי מרתון
מריובלומנקרנץחצי מרתון
משולםהוויטחצי מרתון
מתןדותןחצי מרתון
נאוהבן משהחצי מרתון
נאוהשרמןאולטרה 50
נדבברקתחצי מרתון
נדבחייםחצי מרתון
נדב קמיןחצי מרתון
נדבתעשיחצי מרתון
נועהברנטחצי מרתון
נועםגרינפלדחצי מרתון
ניבארזחצי מרתון
נילישטייןחצי מרתון
נירמוראולטרה 100
נירפנחסובחצי מרתון
נירצהריחצי מרתון
ניריתבן דודחצי מרתון
נסיםזיוחצי מרתון
נעםבורשטיןאולטרה 100
נעםמחצי מרתון
נעמהינאי מאוראולטרה 50
נעמיברוידהחצי מרתון
נעמיבשאריאולטרה 50
נפתלי המראולטרה 50
נפתלישצ'רנסקיחצי מרתון
נרימלכהחצי מרתון
נריהקורץחצי מרתון
נתיבן חמואולטרה 50
נתןוינברגרחצי מרתון
נתנאלמאירחצי מרתון
סבהפלדמןחצי מרתון
סבטלנהקולודייחצי מרתון
סיבילסירקיסחצי מרתון
סיגלאוחיוןחצי מרתון
סיגלקפלן כהןחצי מרתון
סיוןוייסחצי מרתון
עדידישיחצי מרתון
עדיפיסטרובאולטרה 50
עובדיחזקאלחצי מרתון
עובדלויחצי מרתון
עובדקונהחצי מרתון
עודדגילדורחצי מרתון
עומרנוריחצי מרתון
עומר שליטחצי מרתון
עופרבראולטרה 50
עופרגלנץחצי מרתון
עופרכרמלחצי מרתון
עופרימילרחצי מרתון
עזרלויחצי מרתון
עידושליטחצי מרתון
עידיתחסיןחצי מרתון
עידןריצ'קראולטרה 50
עינבבן אדיבהחצי מרתון
עינתסנדלחצי מרתון
עירדעומרחצי מרתון
עמישטרקחצי מרתון
עמירטורץחצי מרתון
עמיתדוברחצי מרתון
עמיתפרלמןאולטרה 50
עמיתרייזמןאולטרה 50
עמיתרייכברדחצי מרתון
ענבלשרוןחצי מרתון
ענרארוסיחצי מרתון
ענתבנבנישתיחצי מרתון
עפריגלחצי מרתון
ערןווקסמןאולטרה 50
ערןפזאולטרה 50
ערןקוצ׳וקחצי מרתון
פולזץאולטרה 50
פטריקפרטושחצי מרתון
פיניגולןחצי מרתון
פנינהצדיקריואולטרה 50
צביהאהרוןחצי מרתון
צביקהפיזיקחצי מרתון
צוראבניתחצי מרתון
צורמשעלחצי מרתון
צחישטייןאולטרה 50
קובירוזיןחצי מרתון
קרןגופמןחצי מרתון
קרןעטיהחצי מרתון
ראובןמילמןאולטרה 100
רוןרוטנברגחצי מרתון
רוניסגלחצי מרתון
רוניסטולרחצי מרתון
רוניקדושחצי מרתון
רוניתאלעדחצי מרתון
רוניתאפשטיןחצי מרתון
רונןהרשקוביץחצי מרתון
רועיזינגראולטרה 50
רועיטלחצי מרתון
רועיפרייבךחצי מרתון
רועישטינמץחצי מרתון
רותאליהוחצי מרתון
רותםכהןחצי מרתון
רותםשפיראאולטרה 100
רחלנסבךחצי מרתון
רחליגרינברגחצי מרתון
רחליצוקרמןחצי מרתון
רליקטריבס חצי מרתון
רןבראולטרה 100
רןעוזחצי מרתון
רפאלגרטיאולטרה 100
רפאלצימבלחצי מרתון
רפיאדמוניחצי מרתון
שגיאנירחצי מרתון
שגיאקורץחצי מרתון
שולמיתלוונטלחצי מרתון
שחראלושאולטרה 100
שחרהללחצי מרתון
שחרממןאולטרה 50
שי גלטאולטרה 50
שיויסמןחצי מרתון
שירקרןחצי מרתון
שירהמאק ריזמוביץאולטרה 50
שירןשמשיאולטרה 50
שלוםדדוןחצי מרתון
שלומיטוביאקאולטרה 100
שלומישניאולטרה 50
שלמההמראולטרה 50
שמואל אברמוביץחצי מרתון
שמואלסלטיחצי מרתון
שפירבליצקיחצי מרתון
שרוןברנט נאורחצי מרתון
שריתגולרחצי מרתון
תומרדחצי מרתון
תומרורטהיימרחצי מרתון
תמאסגןאייליןחצי מרתון
תמירטפראולטרה 50
תמירלרמןאולטרה 50
תמרפלרחצי מרתון