מקצים וקטגוריות

מרוץ תנ"ך תש"ח כולל שלושה מקצים:

 • חצי מרתון בין היקבים - מקצה ליחידים

 • אולטרה 50km ו-100km - מקצים ליחידים

 • ומרוץ השליחים תנ"ך תש"ח - מורכב מקבוצות בנות 3, 4 ו-6 משתתפים בכל קבוצה.

 

הקטגוריות במקצים השונים מפורטות להלן:

חצי מרתון בין היקבים: 

נשים:

 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

 

גברים:

 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70+

 

 

אולטרה 50km: 

נשים:

 • עד 39
 • 40-59
 • 60+

 

גברים:

 • עד 39
 • 40-59
 • 60+

 

 

 

אולטרה 100km: 

נשים:

 • עד 39
 • 40-59
 • 60+

 

גברים:

 • עד 39
 • 40-59
 • 60+

 

 

שליחים: 

נשים:

 • קבוצות בנות 3 משתתפות
 • קבוצות בנות 4 משתתפות
 • קבוצות בנות 5 משתתפות

 

גברים:

 • קבוצות בנות 3 משתתפים
 • קבוצות בנות 4 משתתפים
 • קבוצות בנות 5 משתתפים

 

מעורב:

 • קבוצות בנות 3 משתתפים
 • קבוצות בנות 4 משתתפים
 • קבוצות בנות 5 משתתפים