מחירים וקטגוריות

חצי מרתון בין היקבים 2021: 

מקצה 

רישום רגיל מ-01/07/21 ועד 10/08/21

רישום מאוחר מ- 10/08/21 ועד 10/09/21

רישום מאוחר מ- 11/09/21 ועד 3/10/21 שעה 10:00

21.1 ק"מ 120 ש"ח 160 ש"ח 190 ש"ח

  

 

* מועד אחרון לביטול: עד 10/09/21 
* עלות ביטול הרשמה - 30 ש"ח שינוכו מדמי הרישום
* סגירת הרשמה: 03/10/21 שעה 10:00

 

קטגוריות ופרסים:

כללי:
מקומות 1,2,3 
גברים/נשים 
 

קטגוריות גיל:
מקומות 1,2,3 
גברים/נשים 

  • 18-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50-59
  • 60-69
  • 70+