תוצאות 2016

ניתן לעקוב בזמן אמת אחר הרצים בעזרת הטבלה מטה
כמו כן באמצעות אפליקצת:
Mobii Race Results 
להורדה: Apple ISO    Android