חלוקת ערכות

חלוקת הערכות תתבצע ביום המרוץ בלבד, באזור הכינוס בלטרון.

איסוף הערכות ואישורים רפואיים


במידה וכל חברי הקבוצה העלו אישורים רפואיים למערכת האישורים, ניתן לשלוח נציג שיאסוף את ערכת הקבוצה.

במידה ולא כל חברי הקבוצה העלו אישורים למערכת, על הנציג להגיע עם עותק של כל האישורים החסרים.
קבוצה שלא תציג את כל האישורים החסרים לא תוכל למשוך את הערכה.

חולצות

לא תתאפשר החלפה של מידות החולצה. הכנת הערכות נעשתה על פי ההזמנות שסומנו במעמד ההרשמה, ועל כן, לא יתבצעו החלפות.