נוהל הרשמת קבוצות ורצים

להלן שלבי הרישום למרוץ:

 

1. ראשית, יש להירשם לאתר מרוץ תנ"ך תש"ח, בכפתור 'הירשם לאתר' בשורה הירוקה למעלה בצד שמאל. (אם כבר נרשמתם בעבר, אין צורך להירשם מחדש) בכדי לפתוח קבוצה עליכם להיות רשומים לאתר ולהתחבר אליו. שמכם צריך להופיע בצד שמאל למעלה.

 

2. ההרשמה מתבצעת בשני שלבים:

 

שלב א : הרשמה לפתיחת קבוצות בלבד, החל מיום שישי (15 ביוני 2018, 10:00 בבוקר, בשעה 10:00 בדיוק ייפתח כפתור בצבע ירוק 'רישום קבוצות') עד 19.6 בשעה 21:00.  

הרשמת קבוצות נוספת תיפתח ב- 10.7 בשעה 19:00. 

ברגע שקבוצה נפתחה ונרשמה על ידי ראש הקבוצה, השתתפותה מובטחת בתנאי שבשלב ב' של ההרשמה הקבוצה תאויש במלואה ברצים.

 

לצורך פתיחת קבוצה יש להכין מראש את הפרטים הבאים: שם קבוצה, מספר רצים, קטגוריה וכרטיס אשראי (את הפרטים ניתן יהיה לשנות על פי ההנחיות שיינתנו בשלב ב').

שלב ב' :  פתיחת שלב זה בהרשמה מוקדמת החל מיום חמישי ה - ה 21 ליוני 2018 ועד יום ראשון ה 8 ליולי 2018 בשעה 00:00.

בשלב זה יירשמו הרצים (כולל ראש הקבוצה) לקבוצות הפתוחות. קבוצות מלאות בתום שלב זה הן 'קבוצות משתתפות', יופיעו ברשימת הקבוצות המשתתפות, ואך ורק הן תוכלנה להשתתף במרוץ.

קבוצות שלא מילאו את הקבוצה ולא מופיעות ברשימת הקבוצות המשתתפות לא תוכלנה להשתתף במרוץ.

אי מילוי הקבוצה עד מועד סיום ההרשמה בשלב ב' ייחשב כביטול השתתפות של הקבוצה וחבריה.


תשלומים להרשמה של הקבוצות והרצים ומדיניות ביטולים:

        פתיחת קבוצה
         15/6/2018
   רישום רצים מוקדם
    עד 08/07/2018
   רישום רצים מאוחר
   עד סגירת הקבוצות 
150 190 230

* תשלום בעת פתיחת קבוצה - יחויבו אלה שמופיעות ברשימת 'קבוצות רשומות'.

* תשלום 150 ש"ח בעת פתיחת קבוצה לא יוחזר במקרה של ביטול השתתפות.

תשלום לרץ בעת הרישום בשלב ב' - כולל ראש הקבוצה.

התשלום מתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. 

רישום מלווים: 

לקבוצות של 6 רצים תתאפשר הרשמה של עד 3 מלווים. 

לקבוצות של 3/4 רצים תתאפשר הרשמה של עד 2 מלווים. 

התשלום למלווה זהה לתשלום הרץ. 
 

ביטול ההשתתפות במרוץ: ניתן לבטל את ההשתתפות במרוץ  עד ל ה 10 לספטמבר 2018 בשעה 00:00

רצים שנרשמו לקבוצה שלא התמלאה בשלב ב' של ההרשמה ואינם ברשימת 'הקבוצות המשתתפות' לאחר סיום שלב ב' ייחשבו כמי שביטלו את השתתפותם במרוץ.

לרצים אלה שתי אפשרויות:

1. לקבל את התשלום למרוץ בניכוי דמי ביטול של 50 ש"ח.

2. להתחלף עם רץ אחר ללא עלות וללא דמי ביטול. (הרצים יתחשבנו ביניהם)

לאחר ה- 10 בספטמבר אין החזרים כספיים.

 

שאלות ובירורים ניתן לעשות באמצעות 'צור קשר' המופיע באתר האינטרנט או בעמוד הפייסבוק של המרוץ אליו ניתן להיכנס מאתר האינטרנט.

 

הרשמה מוצלחת!