אחריות המארגנים ואחריות הקבוצות


אחריות המארגנים והקבוצות


אחריות המארגנים

  • רישום ותפעול נקודת הזינוק.
  • סימון ושילוט המסלול.
  • תחנות החלפה לאורך המסלול.
  • סיוע לרצים במקרה הצורך.
  • צוות רפואי זמין ונקודת הסיום.אחריות הקבוצות

  • ניוד הרצים.
  • מים ואוכל.
  • סידורי שינה והתארגנות לאורך המסלול.
  • הצטיידות לריצת לילה (פנסים ואפוד).
  • שימוש בציוד החובה המופיע ברשימות הציוד.