כיצד מירוץ שליחים עובד?

 

המסלול נפרס על פני כ 100 ק"מ

המחולקים ל – 12 קטעים שאורכם בין 6 ק"מ ועד 12 ק"מ.

המרוץ מתחיל ביום חמישי ה - 07 לאוקטובר 2021,

ממשיך בשעות הלילה ומסתיים בבוקר שישי 

ה - 08 לאוקטובר 2021 (כ 6 עד 14 שעות).

 

הרצים נרשמים לקבוצות בנות 3, 4, ו - 6 רצים בכל קבוצה.

 

בכל סוף קטע מגיע הרץ לתחנת החלפה ומעביר את ה"מקל" לרץ הבא בקבוצתו.

 

התחנות ממוקמות ברובן בישובי המועצה או בקרבתם.

 

המרוץ מעגלי. קבוצה מסיימת כשאחרון רציה מגיע לנקודת הסיום והרצים עברו בכל התחנות.